Skeematerapia

Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty integratiivinen terapiamuoto, joka pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan.

Skeema syntyy lapsuudessa lapsen ollessa vuorovaikutuksessa fyysisen ympäristönsä ja siinä toimivien ihmisten kanssa. Skeema on selvästi jäsentynyt fyysisten ja psyykkisten toimintojen sarja – toiminta-, havainto- tai ajatuskaavio. Lapsi sulauttaa opittua skeemoja eri tilanteisiin ja mukauttaa toimintaansa eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Skeemat ovat siis lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja keinoja selviytyä erilaisista tunteista – sisäinen tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä tietyissä tilanteissa.

Tunnelukot vääristävät todellisuutta, lukkiuttavat ajatuksia, tapaa toimia ja havaita asioita. Tunnelukkojen vaikutuksesta välttelemme tai pakenemme tunteita, hyökkäämme jopa niitä vastaan. Lapsuuden selviytymistä ja sopeutumista edistäneet selviytymiskeinot voivat vaikeuttaa ja estää meitä aikuisina sopeutumaan ympäröiviin olosuhteisiin, elämän vaihtuviin tilanteisiin ja muutoksiin. Tunnelukot taannuttavat meitä, koska emme tiedosta tai tunnista niitä itsessämme. Aikuisena meillä on jo enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, kykyjä ja taitoja toimia toisin elämän eri tilanteissa.

Lähde matkalle tunnelukkojen maailmaan, ota yhteyttä!