TOTTI®-tukikeskustelu

Totti-tukikeskustelu käydään työpaikalla mahdollisimman pian odottamattoman tilanteen jälkeen.

Tukikeskustelun kesto on kaksi tuntia. Keskusteluun osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki ne, keitä odottamaton tilanne on koskettanut.

Tukikeskustelussa on selviämisnäkökulma ja suuntana työyhteisön sekä sen jäsenten hyvä tulevaisuus. Tavoitteena on työn arkeen palaaminen tapahtuneesta huolimatta.

Tukikeskusteluun käytettävä aika on maksimissaan 4h sisältäen tilannekartoituksen, tukikeskustelun ja seurannan yhteisesti sovitulla tavalla. Tarpeen mukaan on mahdollista varata aikaa myös toiselle tukikeskustelulle.