Yhdessä me löydämme sinut!

Tuipro tuottaa työnohjausta ja neuropsykiatrisista aihealueista koulutus- ja konsultointipalveluita.

Tuipron työote on ratkaisukeskeinen, tutkiva ja kehittävä. Tuipron käyttöteoria rakentuu terapeuttisuuden, tilan ja ajan antamisen, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen, positiivisuuden ja ilon ympärille. Kohdistamme yhdessä katseen kohti hyvää tulevaa olipa kyse työnohjauksesta, konsultoinnista tai koulutuksesta.

Minussa on kaikupohjaa myös sinulle
~ yhdessä me löydämme sinut!

NEPSYTÄSMÄ-täydennys­koulutukset

Nepsytäsmä-koulutukset ovat lyhyitä täydennyskoulutuksia ammattilaisille eri organisaatioissa. Täydennyskoulutusten tavoitteena on kirkastaa olemassa olevaa nepsytietoa ja taitoa, vahvistaa ratkaisukeskeistä ajattelutapaa ja saada konkreettisia työvälineitä arjen välillä hankaliinkin tilanteisiin.

NEPSY-konsultointi

Kuinka toimit ja kohtaat ihmisen, joka jostain syystä vaikuttaa toimivan totutusta toisin? Tiedätkö mitä neuropsykiatrinen erityispiirre on?

TYÖNOHJAUS

Työnohjausta on tutkittu paljon. Tutkimusten mukaan työnohjauksesta on useita hyötyjä organisaatioille. Ulkopuolista työnohjausta käyttäneet ovat huomanneet sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden vähenemisen. Useat yritykset ovat raportoineet myös liikevaihdon kasvamisen ja tulosten paranemisen.

TOTTI®-tukikeskustelu

Totti-keskustelu on ammatillinen työpaikan odottamattomien tilanteiden tukikeskustelu. Odottamattomia tilanteita työssä voivat olla esimerkiksi väkivalta tai sen uhka, hyväksikäyttö, vakava sairastuminen työyhteisössä tai kuolemantapaus, talousrikos, läheltä piti tilanne tai muu uhkaava tilanne, hyväksikäyttö, fuusio, yt-neuvottelut, riita.