Tuija Kinnunen

Tekevänä ihmisenä halu tehdä työtä on vahva. Oman elämäni pehmeämmät arvot saavat kovia kolhuja nykyisen kiireen ja tuloksen tekemisen maailmassa. Tuipro on yhden naisen itsensä näköisen työn tekemisen haave.

Tuija Kinnunen

Olen minä itse, äiti, vaimo, työntekijä, moniosaaja, utelias elämälle ja elinikäinen oppija. Minulla on herkkyyttä ja taitoa kohdata erilaisia ihmisiä.

Työurani koostuu erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatrisiin asioihin ja neurokirjolla olevien henkilöiden kanssa työskentelystä. Koulutuksia ja luentoja olen pitänyt ympäri Suomea eri ammattikuntien edustajille ja opiskelijoille.

Intohimo kehittyä ja kehittää itseäni on kuljettanut koulutuksesta toiseen ja minulla on useita toisiaan täydentäviä ammatteja. Pääkoulutukseni on kansainvälisenä kaksoistutkintona suoritettu toimintaterapia YAMK ja Master of Arts in Business MA. Olen myös sosionomi (AMK)/kuvataideterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy-ohjaaja ja työnohjaaja (STOry).