Tuija Kinnunen

Tekevänä ihmisenä halu tehdä työtä on vahva. Oman elämäni pehmeämmät arvot saavat kovia kolhuja nykyisen kiireen ja tuloksen tekemisen maailmassa. Tuipro on yhden naisen itsensä näköisen työn tekemisen haave.

Tuija Kinnunen

Olen minä itse, äiti, vaimo, työntekijä, moniosaaja, utelias elämälle ja elinikäinen oppija. Elämä on kuljettanut koulutuksesta toiseen ja minulla on useita toisiaan täydentäviä ammatteja.

Kokemukseni työelämästä koostuu erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatrisiin asioihin ja neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien henkilöiden kanssa työskentelystä. Koulutuksia ja luentoja olen pitänyt ympäri Suomea eri ammattikuntien edustajille ja opiskelijoille.

Pääkoulutukseni on toimintaterapia, YAMK sekä Master of Arts in Business, MA. Olen myös neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy-ohjaaja ja skeematerapeutti. Työnohjaajana viitekehykseni on ratkaisukeskeinen.