Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin erilaisiin elämän solmukohtiin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää tunnistaa yksilön vahvuuksia ja asioita, jotka toimivat ja ovat hyvin. Terapian tavoite on vahvistaa asiakkaan selviytymistaitoja ja työssä keskitytään tulevaisuuteen väheksymättä asiakkaan menneisyyttä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa käyntikertojen määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilanteensa mukaan. Yleensä lyhytterapian kesto on 5-20 tapaamista, mutta jo yksikin tapaamiskerta voi tuoda asiakkaalle tarvitsemansa avun.

Tuipro ottaa asiakkaita vastaan opiskelijahinnoin.