NEPSY-konsultointi

Neurokirjolaisen mahdollinen erilaisuus käyttäytymisessä aiheuttaa hämmennystä, arkuutta, epätietoisuutta, vaikenemista, tilanteista poistumista ja pelkoakin. Oma asenteemme ja oikean tiedon puute on este kohtaamiselle ja esimerkiksi työhön palkkaamiselle. Oikean tiedon turvin neurokirjon asioista tulee tutumpia ja ne sulautuvat osaksi normaalia arkeamme.

Kenelle

Jaan tietoa viranomaistahoille, työyhteisöille, koulun ammattilaisille, koululuokille, päiväkodeille, vanhemmille ja tarvittaessa myös itse neurokirjolaiselle esimerkiksi neurokirjon diagnoosin saatuaan! Oikea tieto suojaa neurokirjon henkilöä ympäristön virhetulkinnoilta.

Konsultoinnissa saat täsmätietoa kyseessä olevasta nepsypiirteestä. Saat myös vinkkejä sujuvampiin tapoihin toimia neurokirjolaisen kanssa niin arjessa, opinnoissa, kotiympäristössä kuin työssäkin. Sinun stressitasosi laskee ja neurokirjolainen puhkeaa loistoonsa.

Oikea tieto ehkäisee syrjäytymistä, kiusaamista ja työuupumusta!