NEPSY-­koulutukset

Neurokirjon henkilöllä saattaa olla useita neurokirjon diagnooseja, jotka tuovat oman lisänsä elämään. Monen asian summa voi näkyä ulkopuolelle esimerkiksi käyttäytymisenä, joka haastaa lähiympäristöä. Mitä enemmän asioista on tietoa, sen paremmin ympärillä olijat pystyvät omalla toiminnallaan helpottamaan neurokirjolaisen arkea.

Nepsytäsmä on päivän mittainen koulutus, kesto klo 9–15. Koulutuksen viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Päivässä käsitellään aiheena oleva tieto, jota syvennetään lyhyillä harjoitteilla tai case-työskentelyllä.

Tuipro tulee tilauksesta sinne missä koulutusta tarvitaan! Koulutuksen tilaaja hoitaa koulutuksen toteutumiseksi kaikki käytännön järjestelyt.

Koulutukset

• Neurokirjolaisen haasteet koulussa

Koulutuksessa pureudutaan koulu- tai päiväkotipäivän mahdollisiin haasteisiin ja saadaan vinkkejä toimintatavoista, jotka eivät täytä lapsen tai nuoren stressikuppia lisää.  

• Haastava käyttäytyminen ja ympäristön tukitoimet
Haastava käyttäytyminen haastaa ympäristön ja siihen kuuluvat ihmiset toimimaan toisin. Mitä käyttäytymistä vahvistat?
• Toiminnanohjauksen tukeminen
Sujuvaan toimintaan kuuluu toiminnan eteneminen suunnitellusti ja joustavasti alusta loppuun saakka. Toiminta voi syystä tai toisesta jumiutua eikä työt etene sovitusti. Mitä avuksi.
• Tarkkaavuuden, itsetunnon, vahvuuksien ja motivaation tukeminen
Toimiva arki ja elämä kohti aikuistumista ja itsenäistymistä vaatii paljon erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä ja käyttämistä. Entäpä jos nämä ovat hukassa, miten tuet kasvavaa henkilöä. Päivän sisältö käy eri-ikäisten kanssa työskenteleville henkilöille, myös huoltajille.
• Yleisimmät neuropsykiatriset diagnoosit, hoito ja kuntoutus

Saat tiedon ensiapua neurokirjolaisen hyvään kohtaamiseen. Päivän jälkeen sinulla on perustietoa ja ymmärrystä ADHD:sta, Touretten Syndroomasta ja Autismikirjon häiriöstä.

Neuro­psykiatrinen valmentaja -koulutus, 30 op

Koulutuksen kesto n. 7 kk, johon kuuluu 14 pakollista lähiopetuspäivää kahden päivän jaksoissa kuukausittain. Lisäksi kirjallisia tehtäviä, asiakkuusharjoittelu ja portfoliotyöskentely. Koulutuksesta saa todistuksen ja koulutus antaa valmiudet toimia neuropsykiatrisena valmentajana.

Koulutuksen lisätiedot
Koulutus on mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan esimerkiksi siten, että koulutuspäivät ovat perjantai-ilta – lauantai. Koulutus tapahtuu tilaajan tiloissa, sovitusti muualla. Lähiopetuspäivät ovat pakollisia, jonka lisäksi itsenäistä opiskelua ja tehtäviä. Koulutukseen osallistujista muodostetaan vertaisryhmiä, jotka tapaavat keskenään tavoitteiden mukaisesti koulutuspäivien välillä. Asiakkuusharjoittelu on pakollinen. Kouluttautuja etsii itse asiakkaansa ja asiakastapaamisia tulee olla vähintään 10. Kouluttautuja tilaa itse koulutuksessa tarvittavan materiaalin, Tammenterhon tarinoita, Kirja valmennuksesta ja työkirja. Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen. Koulutus on mahdollista maksaa erissä.